Новости Энциклопедия переводчика Блоги Авторский дневник Форум Работа

Декларация Поиск О нас пишут Награды Читальня Конкурсы Опросы
ГП-цитатник

Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Модератор: LyoSHICK

Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Пн апр 06, 2009 22:54

Итак, мы продолжаем наши датские семинары.
На этот раз обратимся к жанру, который, возможно, в Доме литературного переводчика ГП, еще не был представлен. Это перевод писем.
Мы возьмем письмо Бора Гейзенбергу. Бор, прочитав книгу "Ярче тысячи Солнц", был возмущен тем, насколько Гейзенбер в своем письме Роберту Юнгу, автору книги, исказил некоторые события, связанные с немецким атомным проектом. Бор решил написать письмо Гейзенбергу. Над письмом он работал много лет, но так и не отправил. Сейчас и это письмо, и несколько других неотправленных писем Бора, адресованных Гейзенбергу, опубликованы (Documents released on 6 February 2002 relating to 1941 Bohr-Heisenberg meeting).
Первое письмо.
Последний раз редактировалось mikegor Пн апр 06, 2009 23:04, всего редактировалось 4 раз(а).
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Пн апр 06, 2009 22:56

Kære Heisenberg,

Jeg har set en bog “Stærkere end tusind sole” af Robert Jungk, der for nylig er udkommet på dansk, og jeg synes jeg skylder dig at sige, at det har forbavset mig meget at se, hvor stærkt din hukommelse har svigtet dig i dit brev til bogens forfatter, der i uddrag er aftrykt i den danske udgave.

Jeg husker selv hvert ord af vore samtaler, der jo fandt sted på en baggrund af yderste sorg og spænding for os heroppe i Danmark. Især gjorde det et stort indtryk både på Margrethe og mig og på alle på Instituttet, som I talte med, at du og Weizsäcker gav udtryk for jeres bestemte overbevisning at Tyskland vilde sejre og at det derfor var ganske tåbeligt af os andre at opretholde håbet om en anden udgang af krigen og stille os tilbageholdende overfor alle tyske tilbud om samarbejde. Jeg husker også ganske nøje vor samtale i min stue på Instituttet, hvor Du i vage vendinger talte på en måde der måtte give mig det bestemte indtryk, at man i Tyskland under din ledelse gjorde alt for at udvikle atomvåben og at du sagde at vi ikke behøvede at tale om enkeltheder, fordi du var så nøje inde deri og i de sidste to år væsentlig kun havde beskæftiget dig med sådanne forberedelser. Jeg hørte på det uden at sige noget, idet det drejede sig om [en] stor menneskelig sag, hvori vi trods vores personlige venskab måtte opfattes som repræsentanter for to på liv og død kæmpende sider. At min tavshed og alvor, som du skriver i brevet, kunde opfattes som forskrækkelse over dine meddelelser om at man kunde lave atombomben, er en helt ejendommelig misforståelse, der må skyldes den store spænding i dit eget sind. Fra den dag tre år før, hvor jeg blev klar over at langsomme neutroner kun kunde frembringe fission i Uran235 og ikke 238 var det jo indlysende for mig at man ved at skille uranerne vilde have en bombe med sikker virkning. Jeg havde endda i Juni 1939 i Birmingham holdt et offentligt foredrag om uranspaltningen, hvor jeg talte om en sådan bombes virkninger, men naturligvis tilføjede at de tekniske forberedelser vilde være så store at man ikke vidste hvor hurtigt de kunde overkommes. Hvis noget i min opførsel kunde tyde på forskrækkelse lå det derfor ikke i sådanne meddelelser, men i efterretningen om at man, så vidt jeg måtte forstå, i Tyskland så energisk deltog i et kapløb om at komme først med atomvåben.

I øvrigt vidste jeg dengang intet om hvor langt man allerede var kommet i England og Amerika hvad jeg jo først fik at vide da det året efter lykkedes mig at komme til England efter meddelelse om at den tyske besættelsesmagt i Danmark havde truffet forberedelse til min arrestation.

Alt dette er jo kun en gengivelse af, hvad jeg klart husker fra vore samtaler og som i den næstfølgende tid naturligvis var genstand for indgående drøftelse på Instituttet og med andre fortrolige venner i Danmark. En ganske anden sag er at jeg dengang og siden altid har haft det bestemte indtryk at du og Weizsäcker havde arrangeret symposiet i det tyske Institut, hvori jeg af principmæssige grunde ikke selv deltog, og besøget hos os for at forsikre jer om at vi ikke led overlast og prøve på enhver måde at hjælpe os i vor farlige situation.

Dette brev er jo for så vidt kun mellem os, men på grund af det røre, som bogen allerede har vakt i danske aviser, har jeg ment det rigtigt i fortrolighed at meddele brevets indhold til direktøren for det danske udenrigsministerium og ambassadør Duckwitz.
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Пн апр 06, 2009 22:57

Срок 1 июня.
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Сб май 30, 2009 12:58

В ближайшие дни буду отсутствовать, поэтом придется выложить свой перевод раньше намеченного срока. Со временем, к сожалению, было очень плохо. Поэтому написал все в последний момент. Что-то наверное можно и подправить, но некогда...
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Сб май 30, 2009 13:10

Дорогой Гейзенберг!

Мне довелось увидеть книгу Роберта Юнга «Ярче тысячи солнц», недавно вышедшую в датском переводе, и мне кажется, что мой долг перед тобой – сказать, что меня поразило, до какой степени тебе изменила память при написании письма автору книги, отрывки из которого приводятся в датском издании. Я прекрасно помню каждое слово наших разговоров, которые мы вели в обстановке крайней степени напряженности и скорби здесь, в Дании. Особое же впечатление и на Маргрету, и на меня, и на всех сотрудников института, с которыми вы разговаривали, произвело то, что ты и Вайцзекер выразили свою абсолютную убежденность в предстоящей победе Германии и в том, что поэтому с нашей стороны было величайшей глупостью питать надежду на иной исход войны и занимать сдержанную позицию по отношению ко всем немецким предложениям о сотрудничестве. Я также совершенно отчетливо помню нашу беседу в моем кабинете в институте, в которой ты в расплывчатых выражениях высказывался в таком духе, чтобы у меня создалось недвусмысленное впечатление, что в Германии под твоим руководством делалось все, чтобы создать атомное оружие. Ты также сказал, что нам не нужно вдаваться в подробности, которые тебе слишком хорошо известны, и что в течение последних двух лет ты в основном занимался только этой проблемой. Я слушал тебя, ничего не говоря, поскольку речь шла о деле, касающемся всего человечества, – и нас, несмотря нашу личную дружбу, следовало рассматривать как представителей двух сторон, бьющихся не на жизнь, а на смерть. То, что мое молчание и мой встревоженный вид, как ты пишешь, следовало считать проявлением моего испуга по поводу твоих сообщений о том, что вы были в состоянии изготовить атомную бомбу, является не более чем странным недоразумением, которое объясняется, по-видимому, очень напряженным состоянием твоего духа. Ведь с того дня, еще за три года до нашего разговора, когда мне стало ясно, что медленные нейтроны могут вызвать цепную реакцию только в уране-235, но не 238, мне было совершенно очевидно, что, разделяя изотопы урана, можно было создать вполне надежную бомбу. Еще в июне 1939 в Бирмингеме я сделал публичный доклад о разделении изотопов урана, в котором я рассказывал о последствиях применения такой бомбы, но, разумеется, я сделал оговорку о том, что ожидаемые технические сложности были столь значительными, что нельзя было предсказать, сколь быстро их можно будет преодолеть. Так что если в моем поведении что-то и могло указывать на испуг, то причиной этого были не сообщения подобного рода, а новость о том, что Германия, насколько мне удалось понять, энергично стремилась стать первой в гонке по созданию атомного оружия.

Впрочем, тогда я не знал ничего о том, насколько уже продвинулись в этом Англия и Америка; это я узнал лишь, когда мне год спустя удалось бежать в Англию после того, как мне сообщили, что немецкие оккупационные власти в Дании приняли решение о моем аресте.

Все это является лишь передачей того, что я ясно помню из наших разговоров и что в дальнейшем, разумеется, было предметом детальных обсуждений с сотрудниками института и с доверенными друзьями. И совершенно другое дело то, что и тогда, и впоследствии у меня сохранялось твердое впечатление, что ты и Вайцзекер организовали и симпозиум в немецком институте, в котором я не принял участия из принципиальных соображений, и визит к нам с той целью, чтобы удостовериться, что мы не испытывали лишений, и всячески помогать нам в нашей опасной ситуации.

Это письмо, конечно, должно по сути остаться между нами, но, ввиду того резонанса, который книга уже вызвала в датской прессе, я счел правильным доверительно сообщить его содержание руководителю Датского министерства иностранных дел, а также послу Дуквицу.
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Сб май 30, 2009 13:30

http://www.lechaim.ru/ARHIV/141/kardash.htm
А это про Дуквица.

http://hirosima.scepsis.ru/library/lib_35.html
А здесь можно почитать книгу Роберта Юнга, если ее кто-то не читал.
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Пн июн 01, 2009 21:12

Коллеги-скандинавы! Ау!!!
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение vokuhila » Вт июн 02, 2009 06:14

Я пас. Текст сложный, и времени что-то не хватает. Извините. :oops:
vokuhila

 

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение Vanda » Вт июн 02, 2009 09:50

mikegor
У меня опять срочный заказ:(. Дело осложняется тем, что скоро уезжать. Не могу ничего обещать (хотя постараюсь).
You have to remember that success is a marathon, not a sprint.
Vanda

 
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: Пт мар 10, 2006 12:53
Откуда: Danmark-Sverige

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Вт июн 02, 2009 10:32

Ну, давайте тогда растянем сроки. Просто кому как удобно, у кого как получится. Я понимаю, все в запарке, да и время летнее, и все такое...
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение AlexL » Ср июн 10, 2009 22:16

Прошу прощения, вылетело из головы.
Мы опять плохо спим всей семьей :-(
Вывешенные варианты не читала, так что, может быть... А, может, и не быть...
Увы.
Путаница в головах клиентов только приветствуется.
Вы всерьез считаете, что при природных катаклизмах вас спасут наличные деньги? (с) baudet
Аватара пользователя
AlexL
Мать-ехидна
 
Сообщения: 9228
Зарегистрирован: Вс окт 17, 2004 02:28
Откуда: Королевство Норвегия
Язык(-и): no/ru/en-ru/en/no

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Чт июн 11, 2009 11:51

AlexL писал(а):Вывешенные варианты

Ну, множественного-то числа пока нет, только мой вариант пока и есть. Но может быть...
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус


Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Пт сен 11, 2009 19:29

Очень интересно. Я никогда не слыхал о сыне Бора, Оге (или Ааге), а ведь он Нобелевский лауреат.
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение Tanisa » Пн июл 19, 2010 21:57

Здравствуйте,
Нечаянно наткнулась на ваши семинары, залпом прочитала все по первому семинару. Очень заинтересовало. Читала и завидовала, тоже бы хотелось поучавствовать. Стала читать второй семинар, вижу, что он увял. А жаль. Пожалуйста, организуйте еще один семенар, только давайте выберем художественный текст, как было в первом. Очень хочется поучиться переводить художественную литературу, но не англоязычную, а датскую.
Tanisa

 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 17:20

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение mikegor » Ср июл 21, 2010 14:02

Да, увял, к сожалению. Но хорошо, попробуем организовать что-нибудь еще.
An Arbeitsplätzen kann es laut zugehen. Verlassen Sie sich nicht auf verbale Kommunikation!
Аватара пользователя
mikegor

 
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 20:47
Откуда: Moscow
Язык(-и): нем-рус,дат-рус

Re: Датский семинар № 2 (Нильс Бор)

Сообщение Tanisa » Чт июл 22, 2010 23:11

Огромное спасибо за ответ. Очень недеюсь, что датские семинары возрадятся. С нетерпением жду начала следующего и надеюсь, что остальные участники предыдущих семинаров примут участие.
Tanisa

 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 17:20Словари русского языка

www.gramota.ru
Словарь Мультитран
Язык

Вернуться в Семинары

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2