Страница 1 из 1

v brusičském duchu

СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 15:25
Galkol
Добрый день, в переводимой статье попалось выражение "v brusičském duchu". Я как бы понимаю, что значит, но не могу подобрать русского аналога, может у кого-то есть идеи?
Вот сам отрывок:
Zaměřovali se na germanismy, přitom však podceňovali vžitost některých jevů, nedbali požadavku stručnosti a operativnosti, v brusičském duchu odmítali většinu slov vzniklých pod vlivem němčiny.
Пока мои варианты - отвергали без достаточных обоснований, отвергали без оглядки
Возможно, в русском есть подобный фразеологизм, но пока ничего в голову не приходит

Re: v brusičském duchu

СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 15:41
Marko
в пуристском духе

Re: v brusičském duchu

СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 17:49
Galkol
Marko
:pivo:

Re: v brusičském duchu

СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 07:15
somnolent
Удивительно, такие граждане везде есть и со всякими язЫками:
http://aba.wz.cz/brusici.htm
Brusiči češtiny

Brusiči češtiny
Jan Václav Rosa (R) (*asi 1620 + 11.8.1689)
Jan Václav Pohl (*1720 + 23.6.1790)
Václav Mikuláš Kříž (K) (*1783 +13.10.1872)
Jan Svatopluk Presl (P)(*4.9.1791 +6.4.1849)
Jakub Hron Metánovský (H) (*4.6.1840 +29.4.1921)
Václav Matěj Štayer
Josef Fanta Šumavský (Šu)
Jiří Konstanc

Slovníček česko-brusičskočeský
asimina triloba, bot. muďoul trojlaločný
basista hluban (K)
básník zpěvořečník (R)
bicykl hbitokolo
cigareta podnosnice libočudná
deratizace odmyšení
dítě slunce slůně (H)
estetika čujba (H)
etymologie slovotění (K)
filozof libomudrun, mudřín (K)
filozofie libomudrctví (Šu)
fosfor, chem. kostík
fyzika silozpyt
chemie lučba
chlor, chem. solík
ironie usmívka (R)
kapesník čistonosoplena (R)
kaplan sluhín (K)
kardinál čelenec (K)
karikatura čudaz (K)
klášter samov (K), samotov (R)
kobalt, chem. ďasík (P) ( der Kobold – skřítek )
kostelník chramosta (K)
krajinomalba končina (K)
milovník těšík (K)
místodržitel držka (K)
národní garda rodáž (K)
negramotný bezabecedník
nosorožec rohonos (Šu), rohoš (Šu)
okresní soud okroud (K)
ornát mešník (K)
piano břinkotruhla, klapkobřinkostroj (R)
poprsí ňadraz (K)
portrét podobaz (K)
portrétista podobazník (K)
právník vědín (K)
profesor zpyták, učín (K)
republika souboda
samohláska zvučka (R)
socialista spolčák (K)
soutěžící ucházník (K)
strýc z matčiny strany ujec
student bedlivák, bažák, snažín (K)
svatoušek svatuš (K), svědomoušek (K)
školní inspektor školpozorovák (H)
tenorista tenčen (K)
umělec umeš (K)
uran, chem. nebesík

Podle Křížovy teorie všechna cizí slova vznikla z prvního jazyku - ze slovanštiny. Zde je pár slov, která páter Kříž vyřešil:
katedra – gatě drá
satira – zátyra od slova zatýrati
lupus ( latinsky vlk ) – loupiti
tyran – týrati
akademie – „do hájka jdem my“
almužna – člověk „jal z mošny“
ministr – člověk, který „míň strojí“ – méně dělá než slíbil
excelenc - čelenec
Mississipy – řeka „mezi sypy“
Asie –„ja zija“ (staroslovansky je tepl)
Afrika – „ja vre“ (staroslovansky je vedro)
Evropa – „je u rov“ (staroslovansky je v rovině)
Amerika – „ja měrík“ (staroslovansky mířitel )
Mezopotámie – „mezi potoky“
Černí Frankové – „vrankové“
Bohemus – lid spojený s Bohem
Hanibal – ten kdo se „hany bál“
Hasdrubal – ten kdo „hada zrubal“
Urban – „hor bán“
Nabukadnezar – „nebe godny car“
Farao – „vara ho“ ( střežte ho )
Pesephone – „prsy vonné“

Slova, jež vymyslel Jan Svatopluk Presl:
- tuleň, vorvaň, mrož, kyslík, vápník, draslík, cínovec, kazivec, živec

Vojtěch Šafařík (1829-1902), Alexander Sommer-Batěk (1874-1944), Emil Votoček

Hronovo pojmenování pádů:
1. zovák, zovec, jmenovák, zvák, zvoch
2. čehák, plodák
3. dajník, čemák
4. žalák
5. mísťák,
6. zván
7. stroják

Re: v brusičském duchu

СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 13:58
Galkol
Спасибо за интересный источник, перевожу статью о развитии чешского языка и сама заинтересовалась, углубляюсь в тему

Re: v brusičském duchu

СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:21
Amelia
Почему же "отвергали без оглядки". Отвергали с целью шлифовки чешского языка от засилья германизмов и латинизмов. Среди чешских историков по сей день ведутся жаркие споры о судьбах "чештины". Вы случайно не Čeština, jak ji známe a neznáme переводите? :-)

Re: v brusičském duchu

СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 13:08
Galkol
Amelia писал(а):Вы случайно не Čeština, jak ji známe a neznáme переводите? :-)

Нет, перевожу какой-то отрывок, похоже на энциклопедический словарь, обратилась студентка иняза, изучающая чешский. Так сейчас студенты учатся...

Re: v brusičském duchu

СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 04:03
Sluníčko
Amelia
Совершенно с Вами согласна. Язык призывали шлифовать или гранить, как драгоценный камень.
Вообще, тема obrozenecké češtiny - одна из самых веселых, кмк, в истории чешского языка. :-)